Mijn naam is Arianne Lindhout. Ik ben geregistreerd bedrijfsarts en ik heb ervaring in verschillende branches en bedrijven – groot en klein, profit en non-profit.

Als bedrijfsarts houd ik me niet alleen bezig met begeleiding van ziekteverzuim en goede reïntegratie. Ik adviseer organisaties ook om gezondheidsproblemen te beperken en te voorkomen. Preventie dus! Samen met u kijk ik welke maatregelen u kunt nemen die passen bij uw organisatie. Zo beperken we de schade en maken we uw organisatie gezonder. Want voorkomen is beter dan genezen en vaak zijn er mogelijkheden waar u nog niet bij stil hebt gestaan.

Kortom: samen op weg naar gezondheid.

Werk is een belangrijk onderdeel van ons leven. En het is van belang om dat werk gezond te kunnen (blijven) doen. Zowel voor de werknemer als voor de organisatie. We “mogen” namelijk allemaal langer doorwerken.

Om te zorgen voor duurzame inzetbaarheid is een actieve aanpak noodzakelijk. Daar help ik u graag bij. 

Mijn diensten

Als bedrijfsarts bied ik de volgende mogelijkheden:

 • Bedrijfsgeneeskundige beoordeling van arbeidsongeschiktheid
  Inschatten van de ziekte
  Bepalen van mogelijkheden en beperkingen
  Advies over mogelijkheden (aangepast) werk
  Rapporteren van de bevindingen conform de Wet verbetering poortwachter en AVG
 • Begeleiding bij arbeidsongeschiktheid
  Begeleiden van de medewerker
  Adviseren over vervolgstappen
  Adviseren over behandeling
  Afstemmen met de leidinggevende en HR adviseur
  Begeleiden van de leidinggevende
  Adviseren in SMT over aanpak verzuim individuele medewerkers
  Deelnemen aan SMT over aanpak verzuim op afdelingsniveau en organisatieniveau
 • Preventieve bedrijfsgeneeskundige zorg
  Werkplekonderzoek
  Advisering over de R,I&E
  Advisering over PAGO en het inrichten van een PMO
  Advisering over duurzame inzetbaarheid
  Overleg met OR/personeelsvertegenwoordiging en de preventiemedewerker
  Keuringen

Mijn werkwijze

In mijn werk ga ik uit van het “eigen regiemodel”. Dat betekent dat werkgever en werknemer samen afspraken maken over preventieve maatregelen, de begeleiding bij verzuim en over reïntegratie. Als bedrijfsarts adviseer ik in dit proces en adviseer en coach ik zowel de leidinggevende als de medewerker.

Het doel van verzuimbegeleiding is (gedeeltelijke) werkhervatting. Natuurlijk voor zover dat mogelijk is. Door samen te werken, zowel met de werkgever als de werknemer, krijgen beide partijen vertrouwen in een oplossing. Ik stem hierbij graag af met de leidinggevende en de HR-adviseur. Om dat makkelijk mogelijk te maken investeer ik in het opbouwen van een relatie met de organisaties waarvoor ik werk. Dat maakt dat ik graag middels regelmatige inzet werk (bijvoorbeeld een dagdeel per vier weken) en op de locatie van de organisaties.

Als lid van de NVAB (de Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde) handel ik in lijn met de richtlijnen van de beroepsgroep.

Alle medische informatie wordt vertrouwelijk behandeld en verwerkt op een wijze die in overeenstemming is met de algemene verordening gegevensbescherming. Bekijk hier het privacy statement van Arianne Lindhout Bedrijfsgeneeskunde.

Belangrijk is dat alle partijen tevreden zijn met het proces naar gezondheid. Mocht u toch niet tevreden zijn, dan bespreek ik graag de situatie en mogelijke oplossingen met u. Als u een klacht wilt indienen wordt hier in de klachtenprocedure beschreven hoe u dat kunt doen.

Over Arianne Lindhout

Na mijn artsexamen in 1996 heb ik eerst enkele jaren in het ziekenhuis gewerkt. Die ervaring komt nog vaak goed van pas. In 2000 maakte ik de overstap naar de bedrijfsgeneeskunde. Daarin heb ik me met veel enthousiasme ontwikkeld.

Als bedrijfsarts heb ik ervaring in verschillende branches, bij profit en non-profit organisaties, waaronder:

 • NS (vervoer)
 • Abrona (zorg)
 • Zorggroep Almere
 • Stichting De Meerkring (basisonderwijs)
 • CSU (schoonmaak)
 • KWF
 • Van Halteren Infra
 • Royal A-Ware (productie)
 • Altrecht (zorg)
 • SKW Kinderopvang
 • Pelican Rouge
 • Primair Huisartsen Posten

Ook ben ik actief in de beroepsvereniging; momenteel als bestuurslid van de vereniging van Zelfstandige en Freelance Bedrijfsartsen. Verder werk ik mee in een werkgroep van de NVAB (Nederlandse vereniging voor arbeids- en bedrijfsgeneeskunde) aan de actualisatie van de richtlijn ischaemische hartziekten.

In mijn vrije tijd ben ik een fervent sporter. Dit helpt me om vol energie en met veel plezier mijn werk te doen en de balans te behouden.

CONTACTGEGEVENS

Arianne Lindhout Bedrijfsgeneeskunde
T: +31 6 53124278
E: arianne@lindhoutbedrijfsgeneeskunde.nl

Klachtenprocedure

Privacy statement

Cookie statement

BIG: 79044982301

KVK: 65493842

© Arianne Lindhout Bedrijfsgeneeskunde - powered by Eersel's Mooiste Webdesign