HOME PAGE

Contact

Telefoon: +31 6 53124278

Email: arianne@lindhoutbedrijfsgeneeskunde.nl

Visie

Linkje

Met inzet van Arianne Lindhout heeft u een betrouwbare bedrijfsarts voor de advisering aan uw organisatie en uw individuele medewerkers.

Het belang van goede arbeidsgeneeskundige zorg zal toenemen, o.a. gelet op de noodzaak tot langer doorwerken en daarmee de noodzaak tot duurzame inzetbaarheid.

Met een actieve inzet van alle partijen wordt reintegratie leuk; het geeft iedereen grip en zicht op en vertrouwen in een oplossing.

Het doel is het behoeden en behouden van de gezondheid in relatie tot het werk.

Happy, healthy and productive

Kernwoorden zijn: respect en gelijkwaardigheid, integriteit zonder compromis, samenwerking, resultaatgerichtheid met visie en daadkracht.

Werkwijze

Mijn werkwijze kenmerkt zich door een professionele en toegankelijke opstelling waarin er snel een vertrouwelijke basis ontstaat zodat ik een gedegen onderzoek kan doen en een goed oordeel kan vellen. Door de situatie te ontrafelen help ik inzichtelijk maken welke vervolgstappen mogelijk zijn en wie wat kan doen zodat daarmee beweging blijft bestaan richting een oplossing.

Directe afstemming met leidinggevenden en P&O is hierbij essentieel zodat ik graag op locatie van het bedrijf werk

Uitgangspunt zijn de op maat gemaakte samenwerkingsafspraken; ik zorg voor heldere en consistente uitvoering wat leidt tot succesvolle samenwerking met alle betrokkenen.

In nader contact kan de invulling nader vorm krijgen.

Over Arianne

Na mijn artsexamen in 1996 heb ik eerst enkele jaren in het ziekenhuis gewerkt; deze ervaring komt me nog goed van pas. In 2000 maakte ik de overstap naar de bedrijfsgeneeskunde waar ik me met veel energie en enthousiasme in heb ontwikkeld.

Naast mijn praktijk als bedrijfsarts ben ik actief in de beroepsvereniging: ik zit in het bestuur van de vereniging van Zelfstandige en Freelance Bedrijfsartsen en ik werk mee aan de actualisatie van de richtlijn ischaemische hartziekten.  

Ik ben een fervent sporter; dit helpt me om vol energie, enthousiasme en met veel plezier mijn werk te doen en de balans te behouden.